گفته شده “شماری از ایرانی ها که در اثر لغو پروازشان در استانبول مانده اند از طریق هواپیمای ایرانی بازگردانده میشن”.خبرهای کوتاه و مهم از کودتای ترکیه در حال حاضر طرفداران دولت در استامبول از طریق بلندگو پیروزی خود را اعلام می کنند. کودتا دو شهر آنکارا و استانبول رو تحت تاثیر قرار داده بود. همه افرادی که در کودتای ترکیه نقش داشتند، دستگیر شدند. در حال حاضر امنیت فرودگاه استانبول بر عهده نظامیان ترکیه است. گفته شده “شماری از ایرانی ها که در اثر لغو پروازشان در استانبول مانده اند از طریق هواپیمای ایرانی بازگردانده میشن”. صبح امروز فضای آنکارا امن بوده و تا حدودی آرامش داشته (به جز صدای تک تیر اندازی ها). نزدیک ظهر امروز چند هواپیمای جنگنده در فاصله نزدیک پرواز کردند

خبرهای کوتاه و مهم از کودتای ترکیه

خبرهای کوتاه و مهم از کودتای ترکیه

در حال حاضر طرفداران دولت در استامبول از طریق بلندگو پیروزی خود را اعلام می کنند.

کودتا دو شهر آنکارا و استانبول رو تحت تاثیر قرار داده بود.

همه افرادی که در کودتای ترکیه نقش داشتند، دستگیر شدند.

در حال حاضر امنیت فرودگاه استانبول بر عهده نظامیان ترکیه است.

گفته شده “شماری از ایرانی ها که در اثر لغو پروازشان در استانبول مانده اند از طریق هواپیمای ایرانی بازگردانده میشن”.

صبح امروز فضای آنکارا امن بوده و تا حدودی آرامش داشته (به جز صدای تک تیر اندازی ها).

نزدیک ظهر امروز چند هواپیمای جنگنده در فاصله نزدیک پرواز کردند که باعث رعب و وحشت شدند.

همچنان دولت به مبارزه با کودتاگران ادامه میده.

بسیاری از ژنرال های رده های بالای ترکیه از کار برکنار شدند.

هم اکنون شرایط انکارا و استانبول متفاوته و میشه گفت استامبول شرایط آرومتری نسبت به آنکارا داره.

پلمس سایت محاوره

 

منبع مطلب :

http://www.pelmes.ir/