چار دیواری اختیاری چاه مكن بهر كسی، اول خودت، دوم كسی چاه نكنده منار دزدیده چاقو دسته خودشو نمیبره چاه كن همیشه ته چاهه چرا توپچی نشدی چراغی كه به خونه رواست، به مسجد حرام است چشته خور بدتر از میراث خوره چوب را كه برداری، گربه دزده فرار میكنه چوب معلم گله، هر كی نخوره خله چشمش هزار كار میكنه كه ابروش نمیدونه چغندر گوشت نمیشه، دشمنم دوست نمیشه چنار در خونه شونو نمی بینه چوب خدا صدا نداره ، هر كی بخوره دوا نداره چوب دو سر طلا ست چو به گشتی، طبیب از خود میازار — چراغ از بهر تاریكی نگه دار چو دخلت نیست خرج آهسته تر كن — كه گوهر فرو شست یا پیله ور چه خوشست میوه فروشی — گر كس نخرد خودت بنوشی چه عزائیست كه مرده شور هم گریه میكنه چه علی خواجه، چه خواجه علی چه مردی بود كز زنی كم بود چیزی كه شده پاره، وصله ور نمی داره چیزی كه عوض داره گله نداره ! چشم داره نخودچی، ابرو نداره هیچی چشمش آلبالو گیلاس می چینه

ضرب المثل های ایرانی به ترتیب حروف الفبا ( چ )

 

ضرب المثل های ایرانی به ترتیب حروف الفبا ( چ )

چار دیواری اختیاری
چاه مكن بهر كسی، اول خودت، دوم كسی
چاه نكنده منار دزدیده
چاقو دسته خودشو نمیبره
چاه كن همیشه ته چاهه
چرا توپچی نشدی
چراغی كه به خونه رواست، به مسجد حرام است
چشته خور بدتر از میراث خوره
چوب را كه برداری، گربه دزده فرار میكنه
چوب معلم گله، هر كی نخوره خله
چشمش هزار كار میكنه كه ابروش نمیدونه
چغندر گوشت نمیشه، دشمنم دوست نمیشه
چنار در خونه شونو نمی بینه
چوب خدا صدا نداره ، هر كی بخوره دوا نداره
چوب دو سر طلا ست
چو به گشتی، طبیب از خود میازار — چراغ از بهر تاریكی نگه دار
چو دخلت نیست خرج آهسته تر كن — كه گوهر فرو شست یا پیله ور
چه خوشست میوه فروشی — گر كس نخرد خودت بنوشی
چه عزائیست كه مرده شور هم گریه میكنه
چه علی خواجه، چه خواجه علی
چه مردی بود كز زنی كم بود
چیزی كه شده پاره، وصله ور نمی داره
چیزی كه عوض داره گله نداره !
چشم داره نخودچی، ابرو نداره هیچی
چشمش آلبالو گیلاس می چینه

 

بیتوته

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/